• VIEW
    • 5885
  • สมรภูมิไอเดีย ตอน "อุปกรณ์ปอกเปลือกกุ้ง"

  • วันออกอากาศ : 31 Jan 2014
  • VIEW : 5885
  • อุปกรณ์ปอกเปลือกกุ้ง จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ได้แนวคิดมาจาก ต้องการแก้ปัญหาการปอกเปลือกกุ้งที่เดิมต้องใช้มีดปอก ซึ่งมีความยุ่งยากและเสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุจากการปลอก แต่อุปกรณ์ปอกเปลือกกุ้งชิ้นนี้จะช่วยแก้ปัญหานั้น แถมยังปลอดภัยต่อสุขภาพเพราะใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อร่างกาย