• VIEW
    • 1237
  • อาวุธไอเดีย ตอน BAI-TONG SERIES

  • วันออกอากาศ : 02 Sep 2015
  • VIEW : 1237
  • อาวุธไอเดียวันนี้ขอเสนอ  BAI-TONG SERIES  ไอเดียสร้างสรรค์จาก Bolona ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไอเดียจากการออกแบบใบตอง ซึ่งคนไทยใช้ประโยชน์จากการห่อหุ้ม เป็นภาชนะใส่อาหารมาอย่างยาวนา ออกมาเป็นกระเป๋าหนัง โดยใช้เทคนิคการทำวัสดุให้คล้ายกับลักษณะของใบตอง ดูมีมิติ และรูปสัมผัสมากขึ้น สามารถสร้างสรรค์สไตล์การใช้งานได้หลากหลาย