• VIEW
    • 2429
  • อาวุธไอเดีย ตอน ผ้าพันคอลายเลขไทย

  • วันออกอากาศ : 24 Jul 2015
  • VIEW : 2429
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "ผ้าพันคอลายเลขไทย" ไอเดียสร้างสรรค์จาก คุณกุลชรี เสียงเย็น ผ้าพันคอที่นำลวดลายเลขไทยมาร้อยเรียงเป็นลายไทยกราฟฟิค ทำให้เกิดความสวยงามเกิดเอกลักษณ์ความเป็นไทย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเป็นเครื่องนุ่งห่มออกงานทางสังคม หรือเป็นของขวัญให้กับคนพิเศษ หรือแม้แต่นำไปจัดตอแต่งห้อง ก็สามารถทำได้อย่างลงตัว ได้ทั้งความสวยงาม และอนุรักษ์ความเป็นไทยได้อีกด้วย