• VIEW
    • 3439
  • อาวุธไอเดีย ตอน ไอศครีมเชอร์เบตรสมะม่วงหาวมะนาวโห่

  • วันออกอากาศ : 25 May 2015
  • VIEW : 3439
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "ไอศครีมเชอร์เบตรสมะม่วงหาวมะนาวโห่" ไอเดียสร้างสรรค์จาก โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ) ไอศกรีมที่ส่วนผสมจากธรรมชาติเป็นหลัก ที่มีเนื้อและน้ำผลไม้ให้ความหวานอย่างมะม่วงหาวมะนาวโห่กับน้ำผึ้ง ทำให้มีรสชาติที่ออกมานั้นมีความลงตัว ไม่มีส่วนผสมของไขมัน และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เพราะลดน้ำตาลในเลือด ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และมีคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วย