• VIEW
    • 2616
  • อาวุธไอเดีย ตอน ลูกไม้ไอเดีย

  • วันออกอากาศ : 08 May 2015
  • VIEW : 2616
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ ลูกไม้ไอเดีย ไอเดียสร้างสรรค์จาก  โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มีความเป็นธรรมชาติสูง เพราะประยุกต์จากผลของต้นไม้ที่มีลักษณ์โดดเด่น เช่น ฝักบัว ลูกตาล ลูกมะพร้าว มาสร้างสรรค์ตามจินตนาการเป็นสัตว์ต่างๆ อย่างสวยงาม เหมาะสำหรับของฝากที่ระลึก หรือจะประดับบ้าน ร้านอาหารก็ได้เช่นกัน