• VIEW
    • 748
  • อาวุธไอเดีย ตอน โคมไฟรักษ์สิ่งแวดล้อม

  • วันออกอากาศ : 04 May 2015
  • VIEW : 748
  • อาวุธไอเดียวันนี้เสนอ "โคมไฟรักษ์สิ่งแวดล้อม" ไอเดียสร้างสรรค์จาก โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์) สิ่งประดิษฐ์ที่เริ่มจากโครงการกำจัดขยะของโรงเรียน นำไปสู่การพัฒนาวัสดุสิ้นเปลืองอย่างตลับหมึก มาสร้างสรรค์แต่งเติมลวดลาย สร้างความสวยงามด้วยสีอะคริลิค ผสมผสานกันอย่างลงตัว ใช้งานเป็นโคมไฟ ของตกแต่งภายในบ้าน หรือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยกรอย่างคุ้มค่าอีกด้วย