• VIEW
    • 1314
  • อาวุธไอเดีย ตอน "ที่ติดตู้เย็นรถสองแถวสีหวาน" (22 ก.พ. 56)

  • วันออกอากาศ : 22 Feb 2013
  • VIEW : 1314
  • อาวุธไอเดียวันนี้ขอเสนอ ที่ติดตู้เย็นรถสองแถวสีหวาน ไอเดียที่จะนำรถสองแถวพาหนะพื้นบ้านของไทยมาแต่งแต้มสีสันให้ตู้เย็นของคุณมีลูกเล่นแปลกตาไม่ซ้ำใคร