• VIEW
    • 1069
  • อาวุธไอเดีย ตอน "กล่องไม้ใส่ของ" (19 ก.พ. 56)

  • วันออกอากาศ : 19 Feb 2013
  • VIEW : 1069
  • อาวุธไอเดียวันนี้ขอเสนอ กล่องไม้ใส่ของ ดีไซน์เฉพาะของกล่องไม้ที่มีลวดลายไม่ซ้ำกัน ช่วยสร้างสีสันให้กับบ้านและที่ทำงานได้ไม่น้อย