• VIEW
    • 526
  • อาวุธไอเดีย ตอน "ฟรุ๊อิ น้ำผลไม้ชีวาดี" (15 ก.พ. 56)

  • วันออกอากาศ : 15 Feb 2013
  • VIEW : 526
  • อาวุธไอเดียวันนี้ขอเสนอ ฟรุ๊อิ น้ำผลไม้ชีวาดี ไอเดียความสดชื่นของน้ำผลไม้พร้อมดื่มผสมน้ำหวานจากดอกมะพร้าวอินทรีย์ ที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดให้เป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติกลมกล่อมแสนอร่อย