• VIEW
    • 3308
  • สมรภูมิไอเดีย ตอน กระถางแก้มลิง

  • วันออกอากาศ : 23 Jan 2015
  • VIEW : 3308
  • สมรภูมิไอเดีย ปี 9 ขอนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่า "กระถางแก้มลิง" ที่จะช่วยให้ทุกคนมาร่วมรักโลก โดยการปลูกต้นไม้ แต่การปลูกต้นไม้ของรายการเราต้องไม่ธรรมดาแน่นอน จะเป็นอย่างไรต้องไปติดตามชมกัน