• VIEW
    • 1806
  • สมรภูมิไอเดีย ตอน ไม้ถู 360 องศา

  • วันออกอากาศ : 16 Jan 2015
  • VIEW : 1806
  • สมรภูมิไอเดีย ปี 9 ขอนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อว่า "ไม่ถู 360 องศา" จากน้องๆ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง จ.อ่างทอง ที่จะช่วยให้เหล่าแม่บ้านทำงานบ้านได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น แถมไม่ต้องออกแรงเยอะ