กระดานข่าว

กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ ช่อง 3 ผลิตรายการ "สมรภูมิไอเดีย" ซีซั่นใหม่เริ่มออกอากาศ 1 ก.ค. นี้

  • VIEW :
  • 9822
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดตัว "รายการสมรภูมิไอเดีย" ซีซั่นใหม่ปี  2560 ทางช่อง 3 SD ช่อง 28  โดยจัดการประกวดและแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้แนวคิด "สิ่งประดิษฐ์ ติดครัวเรือน" เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้แสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ในการเป็นนักคิดและนักประดิษฐ์อย่างแท้จริง หวังเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อก้าวสู่สังคมนวัตกรรมต่อไปในอนาคต โดยรายการจะออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-9.30 น. เริ่มออกอากาศ 1 กรกฎาคม 2560 นี้ เป็นต้นไป
   
  ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า "ปัจจุบันประเทศไทยกำลังดำเนินการพัฒนาตามแนวยุทธศาสตร์ของรัฐบาล อันจะนำประเทศพัฒนาไปสู่โมเดล "ประเทศไทย 4.0" แต่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยแรงผลักดันทั้งในภาครัฐและเอกชน หลายส่วนในการร่วมมือกัน ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นหน่วยงานสำคัญในการปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อพวช. ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ และการเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการสมรภูมิไอเดียซีซั่นใหม่นี้ จึงถือว่าเป็นการร่วมมือที่ตรงกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศด้วยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรายการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ซี่งมุ่งเน้นในเรื่องของการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์  โดยเยาวชน และประชาชนทั่วไป จะได้เข้ามาแสดงผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมให้เกิดนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ๆ ในสังคมไทย ซึ่งจะนำไปสู่สังคมนวัตกรรมอย่างแท้จริง"
   
  ทางด้านนางกรรณิการ์  เฉิน  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ อพวช. กล่าวว่า "อพวช. ก็มีภารกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ที่พร้อมส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของรายการนี้ ซึ่งเปิดโอกาสในการสร้างเวทีให้เยาวชนคนไทยรุ่นใหม่ ได้แสดงศักยภาพในการเป็นนักคิดและนักประดิษฐ์ โดยการที่ได้เข้ามาร่วมมือกันในการทำรายการสมรภูมิไอเดียครั้งนี้ หวังจะเป็นแรงผลักดัน    สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น 
   
  คุณสุพล วิเชียรฉาย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "นักคิดนักประดิษฐ์ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญมากกลุ่มหนึ่งที่ช่วยพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและสังคมโลกในทุกยุคสมัย แม้จะเป็นการคิดการประดิษฐ์สิ่งเล็กๆน้อยๆ ก็นับได้ว่ามีส่วนจรรโลงโลกให้น่าอยู่ขึ้นทั้งสิ้น รายการสมรภูมิไอเดียจึงมีเป้าหมายสนับสนุนให้คนไทยหันมาให้ความสนใจกับการคิดค้นขับเขี่ยวด้านไอเดียสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ที่นำมาสร้างประโยชน์และอำนวยความสะดวกสบายให้กับชีวิตของผู้คนได้จริง ที่นี่เป็นเวทีที่เปิดกว้างด้านการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นที่รู้จักของประชาชนคนไทยมากว่า 10 ปี ในวันนี้ต้องขอขอบคุณกระทรวงวิทย์ฯ และ อพวช. ที่ไว้วางใจให้รายการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนแนวยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เพื่อสร้างชุมชนนักประดิษฐ์ไทยที่มีความสามารถ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และกับผู้ชมทางบ้านในวงกว้าง การร่วมมือกันครั้งเป็นการผลักดันประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ประเทศแห่งนวัตกรรม และหวังว่าจะเห็นนักคิดนักประดิษฐ์ชาวไทยเกิดขึ้นมากมายในอนาคตอันใกล้"
   
  สำหรับผู้สนใจที่อยากส่งผลงานเข้าแข่งขันในรายการสมรภูมิไอเดีย สามารถส่งสิ่งประดิษฐ์ของท่านมาประกวด โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-262-3925 , 02-262-3826 หรือแฟนเพจ https://www.facebook.com/brainchildtv3  หมดเขตส่งผลงาน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 พร้อมประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน ไม่เกินวันที่ 6 มิถุนายน 2560 นี้