ผู้ที่ร่วมทำการโหวตคะเเนนสูงที่สุด
รับไปเลย!!

บุฟเฟ่ต์นานาชาติ เเละซีฟู้ต ที่ Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien
มูลค่ารางวัลละ 4,600 บาท จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ2 ที่นั่ง)

5 อันดับที่โหวตมากที่สุด

  • ปรมินทร์ แซ่จิว โหวต 28127 คะแนน
  • พรนิภา เหมาพร โหวต 16003 คะแนน
  • ภัชรนนท์ อนุ โหวต 14481 คะแนน
  • Rungthip Chairuangrot โหวต 12798 คะแนน
  • Pornchai Chaochoungchote โหวต 10439 คะแนน
  • Copyright © 2014 | www.bectero.com | All rights reserved.