สมรภูมิไอเดีย ic7+ สังคมคนมีไอเดีย
 สมัครสมาชิกวันนี้ !!
 พร้อมลุ้นรับของรางวัล พิเศษ!
 
สมัครสมาชิก
 
สิ่งประดิษฐ์
ข่าวรายการ
ข้อมุลรายการ
เสนอขายไอเดีย
อาวุธไอเดีย
สนทนาไอเดีย
ชมรายการย้อนหลัง
ติดต่อเรา
Facebook สมรภูมิไอเดีย
วิทยุครอบครัวข่าว FM 106
รับจดหมายข่าวสาร  หน้าแรก > สิ่งประดิษฐ์ > 3 in 1 Solar cell
   
ไอเดียคุณภาพชีวิต ไอเดียการเกษตร ไอเดียเพื่อคนพิการ ไอเดียพลังงาน ไอเดียชีวิตมีดีไซน์ ไอเดียอาหาร ไอเดียอาชีพ ไอเดียของรีไซเคิล ไอเดียของสถานที่
 
 

"3 in 1 Solar cell" 20/01/2553

3 in 1 Solar cell

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : 3 in 1 Solar cell
วันออกอากาศ : 20 มิถุนายน 2551
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายฤทธิเดช ขอนประเสริฐดี/นายสิทธิเดช ดั่นเจริญ/นายไพสิฐ เผือดนอก/นายรัตนพล ชะสิงห์
สถาบัน : วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
ที่ปรึกษา : อาจารย์เกียรติศักดิ์ ชัยภิบาล/อาจารย์พัฒน์พงศกร สุ่ยหล้า
ประเภท : ไอเดียพลังงาน   
ที่มาความสำคัญ :       ในปัจจุบันเกิดปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนต่างตระหนักถึงปัญหานี้ เนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศส่งผลให้มีการคิดหาวิธีเพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานทั้งการใช้ยานพาหนะอย่างถูกวิธีและการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อใช้ควบคู่หรือทดแทนน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้กับยานพาหนะ รถตัดหญ้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาดสามารถแบ่งตามลักษณะได้เป็น 3 แบบใหญ่ๆคือ รถตัดหญ้าเครื่องยนต์เบนซินแบบเข็น รถตัดหญ้านั่งขับ และรถตัดหญ้าไฟฟ้า ยุคเศรษฐกิจน้ำมันแพงหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนต่างคิดค้นหาพลังงานอย่างอื่นมาทดแทนการใช้น้ำมัน ซึ่งมีทั้งการใช้น้ำมันแก็สโซฮอล์ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ และพลังงานชีวภาพรถตัดหญ้าเป็นหนึ่งของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและในขณะตัดหญ้ามีเสียงดัง มีมลพิษทางเสียง ยุ่งยากในการซ่อม แรงสั่นสะเทือนมาก ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงคิดออกแบบและพัฒนารถตัดหญ้าและรถขัดพื้นพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ซึ่งเป็นรถตัดหญ้าและรถขัดพื้นพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ที่มีราคาต่ำกว่าแบบรถตัดหญ้าเครื่องยนต์เบนซิน แบบเข็นรถตัดหญ้านั่งขับและรถตัดหญ้าไฟฟ้า โดยการออกแบบขับเคลื่อนด้วยขุมกำลังแรง เงียบจากแบตเตอรี่แห้ง โดยไม่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ต้องซ่อมให้ยุ่งยาก ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม ลดแรงสั่นสะเทือน ไม่เกิดเสียงดัง ชิ้นส่วนอุปกรณ์ทนทาน ช่วยลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างเห็นได้ชัด
หลักการและขั้นตอน :
ประโยชน์ในการใช้งาน : 1. ได้รถตัดหญ้าและรถขัดพื้นพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ 2. ได้เรียนรู้ระบบการทำงานของรถตัดหญ้าและรถขัดพื้นพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ 3. ได้ทักษะและประสบการณ์ในการออกแบบและสร้างรถตัดหญ้าและรถขัดพื้นพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ 4. เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำระบบการทำงานรถตัดหญ้าและรถขัดพื้นพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ของไปพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 5. ได้รู้จักการวางแผน วิเคราะห์ปัญหาต่างๆและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำโครงการ
 
     
 
รวมภาพหลุดพิธีกร สมรภูมิไอเดีย ic7+สังคมคนมีไอเดีย


สถาบันเทคโนโลยีนิงเคลียร์แห่งชาติ
ไอเดียคุณภาพชีวิต ไอเดียการเกษตร ไอเดียเพื่อคนพิการ ไอเดียพลังงาน ไอเดียชีวิตมีดีไซน์ ไอเดียอาหาร ไอเดียอาชีพ ไอเดียของรีไซเคิล ไอเดียของสถานที่