สมรภูมิไอเดีย ic7+ สังคมคนมีไอเดีย
 สมัครสมาชิกวันนี้ !!
 พร้อมลุ้นรับของรางวัล พิเศษ!
 
สมัครสมาชิก
 
สิ่งประดิษฐ์
ข่าวรายการ
ข้อมุลรายการ
เสนอขายไอเดีย
อาวุธไอเดีย
สนทนาไอเดีย
ชมรายการย้อนหลัง
ติดต่อเรา
Facebook สมรภูมิไอเดีย
วิทยุครอบครัวข่าว FM 106
รับจดหมายข่าวสาร  หน้าแรก > สิ่งประดิษฐ์ > เครื่องกราบเบญจางคประดิษฐ์
   
ไอเดียคุณภาพชีวิต ไอเดียการเกษตร ไอเดียเพื่อคนพิการ ไอเดียพลังงาน ไอเดียชีวิตมีดีไซน์ ไอเดียอาหาร ไอเดียอาชีพ ไอเดียของรีไซเคิล ไอเดียของสถานที่
 
 

"เครื่องกราบเบญจางคประดิษฐ์" 25/12/2554

เครื่องกราบเบญจางคประดิษฐ์

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องกราบเบญจางคประดิษฐ์
วันออกอากาศ : 02 ธันวาคม 2552
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : 1. นายทรงกฎ คำมาอุต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2. นางสาวสุภาพร ศรีราพัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3. นางสาวกมลวรรณ สังคง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สถาบัน : โรงเรียนวัชรวิทยา ๙๓ ถนนเทศบาล ๒ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐
ที่ปรึกษา : นายชาตรี ศรีม่วงวงศ์
ประเภท : ไอเดียคุณภาพชีวิต   
ที่มาความสำคัญ :       ปัจจุบันขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยกำลังจะจางหายไป การกราบและการไหว้ อันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยกำลังจะถูกลบเลือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์อันเป็นการกราบที่สวยงาม คณะประดิษฐ์จึงประดิษฐ์เครื่องฝึกการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องฝึกการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องฝึกการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ ศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกราบโดยเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ฝึกกราบโดยวิธีสอนการกราบทั่วไปกับผู้ที่ฝึกกราบโดยใช้เครื่องฝึกการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ สำหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกราบโดยเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ฝึกกราบโดยวิธีสอนการกราบแบบทั่วไปกับผู้ที่ฝึกกราบโดยใช้เครื่องฝึกการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์พบว่ากลุ่มที่ฝึกกราบด้วยเครื่องฝึกซ้อมกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์มีผลการกราบที่ถูกต้อง ๒๙๙ ครั้ง ในขณะที่ผู้ที่ฝึกกกราบด้วยวิธีการสอนปกติ มีผลการกราบที่ถูกต้อง ๑๓๘ ครั้ง โดยการกราบที่ถูกต้องจะต้องสัมผัสทั้ง 5 จุด ได้แก่ เท้าและเข่า 2 จุด มือและศอก 2 จุด และหน้าผาก 1 จุด สัมผัสกับตำแหน่งที่กำหนด เมื่อสัมผัสถูกต้องตามที่กำหนดเครื่องจะทำการส่งสัญญาณทำให้ไฟติดและมีเสียงดังขึ้นแสดงว่ากราบถูกต้อง
หลักการและขั้นตอน : อาศัยเซ็นเซอร์สวิซต์จับลักษณะการเคลื่อนที่และแสดงผลด้วยแสงเสียง
ประโยชน์ในการใช้งาน : สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกราบให้ถูกต้องตามหลักการกราบ ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าการสอนกราบโดยวิธีทั่วไป 2. ประหยัดเวลาในการฝึก
 
     
 
รวมภาพหลุดพิธีกร สมรภูมิไอเดีย ic7+สังคมคนมีไอเดีย


สถาบันเทคโนโลยีนิงเคลียร์แห่งชาติ
ไอเดียคุณภาพชีวิต ไอเดียการเกษตร ไอเดียเพื่อคนพิการ ไอเดียพลังงาน ไอเดียชีวิตมีดีไซน์ ไอเดียอาหาร ไอเดียอาชีพ ไอเดียของรีไซเคิล ไอเดียของสถานที่