สมรภูมิไอเดีย ic7+ สังคมคนมีไอเดีย
 สมัครสมาชิกวันนี้ !!
 พร้อมลุ้นรับของรางวัล พิเศษ!
 
สมัครสมาชิก
 
สิ่งประดิษฐ์
ข่าวรายการ
ข้อมุลรายการ
เสนอขายไอเดีย
อาวุธไอเดีย
สนทนาไอเดีย
ชมรายการย้อนหลัง
ติดต่อเรา
Facebook สมรภูมิไอเดีย
วิทยุครอบครัวข่าว FM 106
รับจดหมายข่าวสาร  หน้าแรก > สิ่งประดิษฐ์ > เครื่องแยกไข่แดงไข่ขาวแบบบันไดเวียน
   
ไอเดียคุณภาพชีวิต ไอเดียการเกษตร ไอเดียเพื่อคนพิการ ไอเดียพลังงาน ไอเดียชีวิตมีดีไซน์ ไอเดียอาหาร ไอเดียอาชีพ ไอเดียของรีไซเคิล ไอเดียของสถานที่
 
 

"เครื่องแยกไข่แดงไข่ขาวแบบบันไดเวียน" 19/01/2553

เครื่องแยกไข่แดงไข่ขาวแบบบันไดเวียน

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องแยกไข่แดงไข่ขาวแบบบันไดเวียน
วันออกอากาศ : 29 ธันวาคม 2549
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายสราวุธ เหมจันทึก/นางสาวเจนจิรา ใจมูลมั่ง/นางสาวสุภาลัย ลาวรรณ์
สถาบัน : “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” จ.นครราชสีมา
ที่ปรึกษา : สมเกียรติ แก้ววิเวก
ประเภท : ไอเดียคุณภาพชีวิต   
ที่มาความสำคัญ :       สิ่งประดิษฐ์ “เครื่องแยกไข่แดงไข่ขาวแบบบันไดเวียน” เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนามาจากแนวความคิดเกี่ยวกับการแยกไข่แดงไข่ขาว โดยใช้แบดมินตัน ซึ่งการแบดมินตันในการแยกไข่แดงไข่ขาวโดยอาศัยหลักแรงโน้มถ่วงของโลก จึงได้คิดหาแนวทางในการพัฒนาให้ดีขึ้น โดยการเลือกแสตนเลสเป็นวัสดุที่จะมาทำเป็นเครื่องแยกไข่แดงไข่ขาว เนื่องจากเป็นโลหะที่ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร ไม่เกิดสนิม ไม่สะสมคราบสกปรก และทำความสะอาดง่าย แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งหลักการเดิมซึ่งใช้แรงฌน้มถ่วงของโลก จากผลการทดลองทำให้ทราบว่าเส้นลวดขนาดเล็กสามารถแยกไข่แดงไข่ขาวได้ดีกว่าเส้นลวดขนาดใหญ่ ซึ่งขนาดของเส้นลวดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.37 ซม. โดยใช้ความลาดเอียงที่มุม 20 องศา ช่องว่างขนาด 0.5 ซม. และระยะทางที่ 40 ซม. สามารถแยกไข่แดงไข่ขาวออกจากกันได้ละเอียดที่สุด
หลักการและขั้นตอน : คุณลักษณะของเครื่องแยกไข่แดงไข่ขาว ความสูง 50 เซนติเมตร ความกว้าง 45 เซนติเมตร นำหนัก ไข่ขาวจะแยกออกจากไข่แดงและ ไหลลงตามช่องว่างของขดลวด ซึ่งมีรางรองรับไข่ขาว ไข่แดงจะไหลจนสุดปลายขดลวด และลงสู่ภาชนะรองรับ
ประโยชน์ในการใช้งาน : 1. เครื่องแยกไข่แดงไข่ขาวโดยอาศัยประโยชน์จากแรงโน้มถ่วงของโลก 2. ช่วยลดภาระงานแก่ผู้ประกอบการ
 
     
 
รวมภาพหลุดพิธีกร สมรภูมิไอเดีย ic7+สังคมคนมีไอเดีย


สถาบันเทคโนโลยีนิงเคลียร์แห่งชาติ
ไอเดียคุณภาพชีวิต ไอเดียการเกษตร ไอเดียเพื่อคนพิการ ไอเดียพลังงาน ไอเดียชีวิตมีดีไซน์ ไอเดียอาหาร ไอเดียอาชีพ ไอเดียของรีไซเคิล ไอเดียของสถานที่