สมรภูมิไอเดีย ic7+ สังคมคนมีไอเดีย
 สมัครสมาชิกวันนี้ !!
 พร้อมลุ้นรับของรางวัล พิเศษ!
 
สมัครสมาชิก
 
สิ่งประดิษฐ์
ข่าวรายการ
ข้อมุลรายการ
เสนอขายไอเดีย
อาวุธไอเดีย
สนทนาไอเดีย
ชมรายการย้อนหลัง
ติดต่อเรา
Facebook สมรภูมิไอเดีย
วิทยุครอบครัวข่าว FM 106
รับจดหมายข่าวสาร  หน้าแรก > สิ่งประดิษฐ์ > เครื่องฟักไข่ไก่ระบบเทอร์โมมิเตอร์คอนโทรลเลอร์
   
ไอเดียคุณภาพชีวิต ไอเดียการเกษตร ไอเดียเพื่อคนพิการ ไอเดียพลังงาน ไอเดียชีวิตมีดีไซน์ ไอเดียอาหาร ไอเดียอาชีพ ไอเดียของรีไซเคิล ไอเดียของสถานที่
 
 

"เครื่องฟักไข่ไก่ระบบเทอร์โมมิเตอร์คอนโทรลเลอร์" 15/12/2553

เครื่องฟักไข่ไก่ระบบเทอร์โมมิเตอร์คอนโทรลเลอร์

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องฟักไข่ไก่ระบบเทอร์โมมิเตอร์คอนโทรลเลอร์
วันออกอากาศ : 11 มิถุนายน 2553
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายณรงค์ศักดิ์ ชาวทอง, นายชาตรี ติงสะ, และนายบรรฤศักดิ์ บุญป้อง
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ที่ปรึกษา : นายสุริยา สามแก้ว
ประเภท : ไอเดียการเกษตร   
ที่มาความสำคัญ :       อาชีพของคนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญของการเกษตรนอกเหนือจากการทำไร่ ทำสวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพเลี้ยงไก่ ซึ่งเป็นสัตว์ปีกที่ให้ผลผลิตสูงแก่เกษตรกร ทั้งยังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่พื้นเมือง เพราะเนื้อแน่น รสชาติดี ไขมันต่ำ แต่ผู้เลี้ยงต้องประสบปัญหาในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ที่ให้ลูกในจำนวนจำกัด ขยายพันธุ์ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งกระบวนการฟักไข่ตามวิธีทางธรรมชาติของไก่นั้นปีหนึ่งๆ แม่ไก่ ตัวสามารถออกไข่และฟักตามธรรมชาติได้เพียงตัวเท่านั้น การผลิตสัตว์ปีกกระบวนการที่ต้องเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดมากที่สุดคือกระบวนการการฟักไข่ เกษตรกรเองก็ทำเล้าไก่หรือโรงเรือนแบบง่ายๆได้เอง โดยใช้วัสดุที่ หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ แฝก จาก ฯลฯ สถานที่ตั้งของเล้าไก่ ต้องอยู่ในที่ดอนไม่ชื้นแฉะ เพราะถ้าหากโรงเรือนไม่ถูกสุขลักษณะแล้ว ไข่ที่ถูกฟักจะถูกรบกวนด้วยเชื้อแบคทีเรียอีกทั้งแม่ไก่ไม่สามารถฟักไข่ให้ออกมาเป็นตัวจนครบทุกฟองได้ซึ่งจะทำให้อัตราการฟักเป็นตัวของลูกไก่ลดลง
หลักการและขั้นตอน : จ่ายไฟแรงดัน 220 โวลต์ ให้กับเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลเพื่อตัดต่อกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ ขดลวดความร้อนและพัดลม โดยการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอล มีการตัดต่ออุณหภูมิก่อนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้อยู่เสมอ หรือที่เราเรียกว่า การตัดต่อการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลในแต่ละครั้งจะทำงานจากเซนเซอร์ วัดค่าความร้อนจากขดลวดความร้อนภายในตู้ ถ้าอุณหภูมิสูงกว่าที่ตั้งไว้เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลก็จะตัดกระแสไฟไปเลี้ยงขดลวดความร้อนและหากเมื่ออุณหภูมิในเครื่องต่ำกว่าที่ตั้งไว้แล้วเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลก็จะจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าสู่ ขดลวดความร้อนเพื่อทำความร้อนในตู้ฟักไข่ ในการที่จะให้ความร้อนภายในตู้ฟักไข่มีการกระจายความร้อนที่สม่ำเสมอจำเป็นต้องติดตั้งพัดลมขนาดแรงดัน 12 โวลต์เพื่อทำการกระจายความร้อน ในตู้ให้ทั่วถึงพัดลมความเร็วพัดลมประมาณ 155-250 รอบต่อนาที
ประโยชน์ในการใช้งาน : ตอบสนองตามความต้องการของผู้บริโภคมีความสะดวกสบายและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ซึ่งเครื่องฟักไข่ไก่ทำงานโดยอาศัยเทอร์โมมิเตอร์ดิจิตอลควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในตู้ผ่าน ซึ่งจะช่วยควบคุมสภาวะที่เหมาะสมเพื่อลดอัตราการการตายระหว่างการฟักเป็นตัวของการฟักไข่ไก่อันจะนำผลที่ได้ไปเผยแพร่สู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในกระบวนการขยายพันธุ์ของไก่พื้นเมือง
 
     
 
รวมภาพหลุดพิธีกร สมรภูมิไอเดีย ic7+สังคมคนมีไอเดีย


สถาบันเทคโนโลยีนิงเคลียร์แห่งชาติ
ไอเดียคุณภาพชีวิต ไอเดียการเกษตร ไอเดียเพื่อคนพิการ ไอเดียพลังงาน ไอเดียชีวิตมีดีไซน์ ไอเดียอาหาร ไอเดียอาชีพ ไอเดียของรีไซเคิล ไอเดียของสถานที่