สมรภูมิไอเดีย ic7+ สังคมคนมีไอเดีย
 สมัครสมาชิกวันนี้ !!
 พร้อมลุ้นรับของรางวัล พิเศษ!
 
สมัครสมาชิก
 
สิ่งประดิษฐ์
ข่าวรายการ
ข้อมุลรายการ
เสนอขายไอเดีย
อาวุธไอเดีย
สนทนาไอเดีย
ชมรายการย้อนหลัง
ติดต่อเรา
Facebook สมรภูมิไอเดีย
วิทยุครอบครัวข่าว FM 106
รับจดหมายข่าวสาร  หน้าแรก > สิ่งประดิษฐ์ > กรงดักหนูแสนกล
   
ไอเดียคุณภาพชีวิต ไอเดียการเกษตร ไอเดียเพื่อคนพิการ ไอเดียพลังงาน ไอเดียชีวิตมีดีไซน์ ไอเดียอาหาร ไอเดียอาชีพ ไอเดียของรีไซเคิล ไอเดียของสถานที่
 
 

"กรงดักหนูแสนกล" 29/01/2553

กรงดักหนูแสนกล

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : กรงดักหนูแสนกล
วันออกอากาศ : 24 ตุลาคม 2551
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายกฤษณะ ปั้นเกี้ยว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/ด.ญ.จิราพันธ์ สุดเฉลียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/ด.ญ.นิตยา หลาแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถาบัน : โรงเรียนคลองลานวิทยา จ. กำแพงเพชร
ที่ปรึกษา : นายสำราญ ศรเลี่ยมทอง/นางสุภาภรณ์ เกตุมี
ประเภท : ไอเดียคุณภาพชีวิต   
ที่มาความสำคัญ :       แนวคิดมาจากการที่คณะผู้จัดทำอยู่ชุมนุมนักประดิษฐ์น้อยและคุณครูให้ร่วมกันคิดสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมา 1 ชิ้น โดยคิดจากปัญหาใกล้ตัว ซึ่ง เด็กชายกฤษณะ ปั้นเกี้ยว มีปัญหาจากการช่วยพ่อดักหนูนามาขายโดยใช้กรงดักหนูที่ขายตามท้องตลาดซึ่งจะดักหนูได้เพียงครั้งละ 1 ตัวเท่านั้น ถ้าต้องการมากกว่านั้นต้องหมั่นไปกู้บ่อย ๆ จึงได้ออกแบบประดิษฐ์เป็นกรงดักหนูแสนกลรุ่นที่ 1 ขึ้นมา และจากการที่ เด็กหญิงจิราพันธ์ สุดเฉลียว ได้เห็นหนูตกถังขยะชนิดที่มีฝาปิด-เปิด และไม่สามารถขึ้นมาได้ จึงได้นำแนวคิดนี้มาประดิษฐ์กรงดักหนูแสนกลรุ่นสมบูรณ์ โดยใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กระดานหกโมเมนต์ กรงดักหนูแสนกลนี้สามารถดักหนูได้มากกว่าครั้งละ 1 ตัว เนื่องจากเมื่อหนูเข้ามากินเหยื่อ ตกแล้วฝากรงไม่ปิดเหมือนกรงดักหนูที่ขายตามท้องตลาด และเหยื่อล่อไม่หมดเนื่องจากหนูยังไม่ทันกินเหยื่อ จึง ทำให้หนูตัว อื่นสามารถเข้ามากินเหยื่อได้อีกเรื่อย ๆ ส่วนกรงดักหนูที่ขายตามท้องตลาดสามารถดักได้ครั้งละ 1 ตัวเท่านั้น
หลักการและขั้นตอน : หลักการประดิษฐ์ - กรงดักหนูแสนกลรุ่นที่ 1 จำนวน 2 กรง มีสังกะสีแผ่นเรียบ จำนวน 1 แผ่น ซี่ลวดรถจักรยาน ไม้ ตะปู กรงดักหนูแสนกลรุ่นที่ 1 มีขนาด 18x50x18 เซนติเมตร ซึ่งทำมา จากไม้และซี่ลวดรถจักรยาน แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมีประตูทางเข้า 2 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นประตูที่เข้าได้ง่ายแต่ออกยาก โดยทำจากซี่ลวดรถเลียนแบบมา จากงาของไซดักปลา และชั้นที่ 2 เป็นประตูบานพับเปิดเข้าได้ทางเดียว โดย ด้านในมีลวดปลายแหลมป้องกันหนูที่อยู่ข้างในเข้าใกล้ประตูและย้อนกลับ - กรงดักหนูแสนกลรุ่นสมบูรณ์ มีขนาด 18x60x30 เซนติเมตร ซึ่งทำมาจากกรงดักหนูที่มีขายตามท้องตลาด นำมาดัดแปลง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยบันไดทางขึ้นไปยังห้องส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นกระดานหกโมเมนต์มีที่แขวนเหยื่อ ส่วนที่ 2 เป็นห้องว่าง ส่วนที่ 3 เป็นห้องขังหนู และมีที่แขวนเหยื่อ โดยมีวิธีการใช้ให้นำเหยื่อมาแขวนบนขอเกี่ยวในห้องที่ 1 และห้องที่ 3 แล้วนำไปวาง ไว้ในที่มีหนูชุกชุม เมื่อหนูได้กลิ่นอาหารจะขึ้นมาทางบันได เพื่อมากินอาหารในห้องที่ 1 ซึ่งเป็นกระดานหกโมเมนต์ โดยหนูยังไม่ทันกินเหยื่อก็จะตกลงไปอยู่ในห้องที่ 2 และเมื่อได้กลิ่นอาหารที่แขวนไว้ในห้องที่ 3 ก็จะเข้าไปยังห้องที่ 3 ส่วนหนูตัวอื่นก็สามารถเข้ามาได้อีกเนื่องจากเหยื่อยังไม่หมด
ประโยชน์ในการใช้งาน : 1. สามารถดักหนูได้คราวละ 4 – 5 ตัว 2. ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างกรงดักหนู
 
     
 
รวมภาพหลุดพิธีกร สมรภูมิไอเดีย ic7+สังคมคนมีไอเดีย


สถาบันเทคโนโลยีนิงเคลียร์แห่งชาติ
ไอเดียคุณภาพชีวิต ไอเดียการเกษตร ไอเดียเพื่อคนพิการ ไอเดียพลังงาน ไอเดียชีวิตมีดีไซน์ ไอเดียอาหาร ไอเดียอาชีพ ไอเดียของรีไซเคิล ไอเดียของสถานที่