สมรภูมิไอเดีย ic7+ สังคมคนมีไอเดีย
 สมัครสมาชิกวันนี้ !!
 พร้อมลุ้นรับของรางวัล พิเศษ!
 
สมัครสมาชิก
 
สิ่งประดิษฐ์
ข่าวรายการ
ข้อมุลรายการ
เสนอขายไอเดีย
อาวุธไอเดีย
สนทนาไอเดีย
ชมรายการย้อนหลัง
ติดต่อเรา
Facebook สมรภูมิไอเดีย
วิทยุครอบครัวข่าว FM 106
รับจดหมายข่าวสาร  หน้าแรก > สิ่งประดิษฐ์ > ชุดการฝึกออกตัวจากจุดสตาร์ท Starting Block
   
ไอเดียคุณภาพชีวิต ไอเดียการเกษตร ไอเดียเพื่อคนพิการ ไอเดียพลังงาน ไอเดียชีวิตมีดีไซน์ ไอเดียอาหาร ไอเดียอาชีพ ไอเดียของรีไซเคิล ไอเดียของสถานที่
 
 

"ชุดการฝึกออกตัวจากจุดสตาร์ท Starting Block" 28/01/2553

ชุดการฝึกออกตัวจากจุดสตาร์ท  Starting Block

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ชุดการฝึกออกตัวจากจุดสตาร์ท Starting Block
วันออกอากาศ : 08 สิงหาคม 2551
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายวิวัฒน์ ธรรมทิพย์ ปวช.3 แผนกช่างไฟฟ้า/นายเกรียงศักดิ์ จันทร์ชมพู ปวช.2 แผนกช่างยนต์
สถาบัน : วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
ที่ปรึกษา : อ.อัศวิน ข่มอาวุธ/อ.บัญญัติ อิ่นคำ
ประเภท : ไอเดียคุณภาพชีวิต   
ที่มาความสำคัญ :       นักวิ่งที่สามารถออกวิ่งจากที่ยันเท้าหลังเสียงปืนได้เร็วกว่า มีความสามารถในการเร่งความเร็วมากกว่า มีความเร็วสูงสุดมากกว่า และมีความสามารถในการรักษาความเร็วสูงสุดไว้ได้นานกว่า ย่อมมีโอกาสเป็นผู้ชนะได้ในที่สุดความสามารถในการออกวิ่งจากที่ยันเท้าหลังเสียงปืนได้อย่างรวดเร็วนั้น นักวิ่งจะต้องมีเวลาปฏิกิริยา (Reaction time) ที่ดี หลังจากได้ยินเสียงปืนแล้วนักวิ่งจะต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุดในการเริ่มต้นเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นความเร็วของระบบประสาทที่สามารถพัฒนาได้ ทางคณะผู้ประดิษฐ์ จึงประดิษฐ์ชุดฝึกการออกตัวจากจุดสตาร์ท ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ขึ้นมา
หลักการและขั้นตอน : ชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Micro Controller Unit : MCU) ทำหน้าที่ควบการทำงานทั้งหมดหลังจากเปิดสวิตช์ให้ไฟเลี้ยงในวงจร หลังจากผู้ใช้ได้นั่งในท่าเตรียมพร้อมบนแท่นฝึกการออกสตาร์ท โดย MCU จะรับค่าจาก เซนเซอร์ตรวจจับแสง/สวิตช์ แล้วสัญญาณเสียงจะดังขึ้นเพื่อปล่อยตัวนักวิ่ง อีกทั้งตรวจจับการออกสตาร์ทก่อนเวลา หรือการทำ ฟาวล์ (Foul) หลังจากนักวิ่งได้ออกตัวไปแล้ว เซนเซอร์ตรวจจับแสง/สวิตช์ ก็จะตรวจจับเพื่อส่งค่าให้ MCU นำไปประมวลผลเพื่อแสดงค่าตัวเลขบนจอLCD
ประโยชน์ในการใช้งาน : ประโยชน์และการนำไปใช้ กลุ่มนักกรีฑา ประเภท การวิ่งระยะสั้น 1. นักวิ่งสามารถฝึกซ้อมได้ด้วยตนเอง ลดผู้ควบคุมโดยมีระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการออกสตาร์ท 2. นักวิ่งสามารถออกตัวจากที่ยันเท้าหลังเสียงสัญญาได้อย่างรวดเร็ว 3. ลดเวลาปฏิกิริยา (Reaction time) หลังเสียงสัญญาให้น้อยที่สุด 4. นำสถิตการฝึกซ้อมในแต่ละรอบ มาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 5. เป็นพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถในการเร่งความเร็วของนักวิ่ง
 
     
 
รวมภาพหลุดพิธีกร สมรภูมิไอเดีย ic7+สังคมคนมีไอเดีย


สถาบันเทคโนโลยีนิงเคลียร์แห่งชาติ
ไอเดียคุณภาพชีวิต ไอเดียการเกษตร ไอเดียเพื่อคนพิการ ไอเดียพลังงาน ไอเดียชีวิตมีดีไซน์ ไอเดียอาหาร ไอเดียอาชีพ ไอเดียของรีไซเคิล ไอเดียของสถานที่