สมรภูมิไอเดีย ic7+ สังคมคนมีไอเดีย
 สมัครสมาชิกวันนี้ !!
 พร้อมลุ้นรับของรางวัล พิเศษ!
 
สมัครสมาชิก
 
สิ่งประดิษฐ์
ข่าวรายการ
ข้อมุลรายการ
เสนอขายไอเดีย
อาวุธไอเดีย
สนทนาไอเดีย
ชมรายการย้อนหลัง
ติดต่อเรา
Facebook สมรภูมิไอเดีย
วิทยุครอบครัวข่าว FM 106
รับจดหมายข่าวสาร  หน้าแรก > สิ่งประดิษฐ์ > รถคนพิการพลังงานลม‏
   
ไอเดียคุณภาพชีวิต ไอเดียการเกษตร ไอเดียเพื่อคนพิการ ไอเดียพลังงาน ไอเดียชีวิตมีดีไซน์ ไอเดียอาหาร ไอเดียอาชีพ ไอเดียของรีไซเคิล ไอเดียของสถานที่
 
 

"รถคนพิการพลังงานลม‏" 26/01/2553

รถคนพิการพลังงานลม‏

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : รถคนพิการพลังงานลม‏
วันออกอากาศ : 21 มีนาคม 2551
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นาย สมคิด เครือม่วง/นาย ปุณณรัตน์ บัวกุล/นาย พงษ์ศักดิ์ เกษมุติ
สถาบัน : วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จ. อุทัยธานี
ที่ปรึกษา : อาจารย์ ชัยพร คล้ายกมล/อาจารย์ ไพศาล สินธุ์พูล/อาจารย์ กวีศักดิ์ แป้นขาว
ประเภท : ไอเดียเพื่อคนพิการ   
ที่มาความสำคัญ :       ขณะนี้ปริมาณน้ำมันดิบบนโลกได้ร่อยหรอลงไปเรื่อยๆ และ ในอีกไม่นานก็คงจะหมดไปจากโลก เชื้อเพลิงที่ประเทศไทยใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงเป็นน้ำมันที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งราคาจะแปรผันตามสภาวะของ ตลาดน้ำมันโลก ประเทศไทยไม่มีความสามารถที่จะควบคุมปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อราคาน้ำมันได้ ซึ่งรัฐบาลเองก็พยายามรณรงค์ให้คนไทยใช้น้ำมันอย่างประหยัดให้มากที่สุด การใช้เชื้อเพลิงต่างๆนั้น นอกจากจะทำให้เกิดสารมลพิษต่างๆซึ่งเป็นอันตรายโดยตรงต่อมนุษย์ สัตว์ และ พืชแล้ว ยังมีผลต่อสภาวะทั่วไปของโลก ด้วยสารมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ซึ่งพบว่ามีปริมาณการระบายออกสู่บรรยากาศพื้นมากขึ้นทุกปีตามปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้น มลพิษทางอากาศ กรณีที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ส่วนหนึ่ง ได้แก่ มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม และท่อไอเสียจากรถยนต์ จากเหตุผลดังกล่าว คณะผู้จัดทำ จึงได้จัดทำรถคนพิการพลังงานลมขึ้นเพื่อเป็นพลังงานทดแทนการใช้เชื้อเพลิงของยานพาหนะ ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพราะไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมัน ซึ่งส่งผลดีทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้เป็นจักรยานที่ใช้สำหรับผู้พิการได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการเดินทาง
หลักการและขั้นตอน : 1.    ปลดเบรคมือ
2.    บีบคันเร่งเพื่อให้รถเคลื่อนที่
3.    ถอนคันเร่งเมื่อต้องการความเร็วต่ำ
4.    เบรคเมื่อต้องการหยุดรถ
ประโยชน์ในการใช้งาน : รถคนพิการพลังงานลมเป็นรถพลังงานทดแทนการใช้เชื้อเพลิงของยานพาหนะ ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพราะไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมัน ซึ่งส่งผลดีทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้เป็นจักรยานที่ใช้สำหรับผู้พิการได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในการเดินทาง
 
     
 
รวมภาพหลุดพิธีกร สมรภูมิไอเดีย ic7+สังคมคนมีไอเดีย


สถาบันเทคโนโลยีนิงเคลียร์แห่งชาติ
ไอเดียคุณภาพชีวิต ไอเดียการเกษตร ไอเดียเพื่อคนพิการ ไอเดียพลังงาน ไอเดียชีวิตมีดีไซน์ ไอเดียอาหาร ไอเดียอาชีพ ไอเดียของรีไซเคิล ไอเดียของสถานที่