สมรภูมิไอเดีย ic7+ สังคมคนมีไอเดีย
 สมัครสมาชิกวันนี้ !!
 พร้อมลุ้นรับของรางวัล พิเศษ!
 
สมัครสมาชิก
 
สิ่งประดิษฐ์
ข่าวรายการ
ข้อมุลรายการ
เสนอขายไอเดีย
อาวุธไอเดีย
สนทนาไอเดีย
ชมรายการย้อนหลัง
ติดต่อเรา
Facebook สมรภูมิไอเดีย
วิทยุครอบครัวข่าว FM 106
รับจดหมายข่าวสาร  หน้าแรก > สิ่งประดิษฐ์ > อุปกรณ์บริหารเอวแบบพอเพียง
   
ไอเดียคุณภาพชีวิต ไอเดียการเกษตร ไอเดียเพื่อคนพิการ ไอเดียพลังงาน ไอเดียชีวิตมีดีไซน์ ไอเดียอาหาร ไอเดียอาชีพ ไอเดียของรีไซเคิล ไอเดียของสถานที่
 
 

"อุปกรณ์บริหารเอวแบบพอเพียง" 26/01/2553

อุปกรณ์บริหารเอวแบบพอเพียง

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์บริหารเอวแบบพอเพียง
วันออกอากาศ : 06 มีนาคม 2552
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : ด.ญ.ภานุมาศ ตะลุ่มพุก/ด.ญ.เพ็ญนภา สุขสำราญ/ด.ญ.ณัฐณิชา นาคพรม
สถาบัน : โรงเรียนนครไทย
ที่ปรึกษา : อาจารย์ประดัด ชมมี
ประเภท : ไอเดียของรีไซเคิล   
ที่มาความสำคัญ :       ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต่างยุ่งกับหน้าที่การงาน ไม่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะการบริหารร่างกายให้ได้สัดส่วนและสมส่วน มีทรวดทรงที่ดูดีสง่างาม คณะผู้จัดจึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงเกิดแนวคิดที่จะประดิษฐ์อุปกรณ์บริหารเอวแบบพอเพียง เพื่อทำให้ผู้ที่ทดลองใช้ มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง
หลักการและขั้นตอน : ขั้นตอนการออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์บริหารเอวแบบพอเพียง 1) นำหม้อเล่มาประกอบแกนพร้อมลูกปืนที่มีฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดกว้าง ประมาณ 36 cm ความยาว ประมาณ 40 cm 2) นำแผ่นไม้อัดที่เป็นวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 35 cm มาติดกับตัวหม้อเล่ที่ติดไว้กับฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า และติดพรมเช็ดเท้าที่เป็นวงกลมติดลงบนไม้อัด 3) ต่อคานที่เป็นเหล็กออกมาข้างหน้าเป็นแนวนอน โดยใช้เหล็กกล่องที่มีความยาว 29 cm จำนวน 2 ท่อน มาเชื่อมติดต่อกับคานออกไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 4) นำคอจักรยานมาเชื่อมต่อกับบริเวณตรงปลายกล่องสี่เหลี่ยมคางหมู จะมีความสูงประมาณ 50 cm 5) นำเหล็กที่มีความยาวประมาณ 110 cm มางอเชื่อมกับที่จับระหว่างคอจักรยาน 6) นำตะกร้าจักรยาน เหล็ก ที่ประกอบแล้วนำมาพ่นสี และนำกระดาษติดบริเวณที่พ่นสีไปแล้ว อุปกรณ์บริหารเอวแบบพอเพียง ที่หมุนด้วยจำนวน 60 ครั้ง/ นาที จะช่วยลดขนาดเส้นรอบเอวได้มากที่สุด และ มีประสิทธิภาพดีกว่า อุปกรณ์บริหารเอวที่มีขายตามท้องตลาด ซึ่งอุปกรณ์บริหารเอวแบบพอเพียง สามารถลดขนาดเส้นรอบเอวได้มากกว่า
ประโยชน์ในการใช้งาน : 1. สามารถนำความรู้ที่ได้จากภาคทฤษฎีไปประยุกต์หรือต่อยอดใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการทำอุปกรณ์ออก กำลังกาย 2. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์มากขึ้น เพราะหาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์ 3.ฝึกทักษะในการทำโครงงานสาขาประเภทประดิษฐ์สาขาวิทยาศาสตร์
 
     
 
รวมภาพหลุดพิธีกร สมรภูมิไอเดีย ic7+สังคมคนมีไอเดีย


สถาบันเทคโนโลยีนิงเคลียร์แห่งชาติ
ไอเดียคุณภาพชีวิต ไอเดียการเกษตร ไอเดียเพื่อคนพิการ ไอเดียพลังงาน ไอเดียชีวิตมีดีไซน์ ไอเดียอาหาร ไอเดียอาชีพ ไอเดียของรีไซเคิล ไอเดียของสถานที่